حسابداری حرفه‌ای با محیطی ساده در نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت

مدیریت امور مالی یک فروشگاه تا قبل از ارائه نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی یک چالش و دغدغه مهم برای مدیران فروشگاه‌ها بوده است. محاسبات دقیق و بدون خطای مالی با پیچیدگی‌های خاص خودش بدون استفاده از حسابداری مکانیزه همیشه زمان زیادی از وقت مدیران فروشگاه را به خود اختصاص می‌دهد. یکی از شاخص‌های مهم برای انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری فروشگاهی توسط مدیران فروشگاه‌ها رفع نمودن تمام چالش‌های مالی و تسریع فرآیند گزارشات جامع مالی است.

با گسترش کسب و کار و افزایش تنوع مراودات مالی فروشگاه دیگر نمی‌توان حساب و کتاب فروشگاه را با اکسل پیش برد و وجود یک حسابداری پیشرفته فروشگاهی را نادیده گرفت. زیرسیستم حسابداری پیشرفته فروشگاهی دشت یک بخش جامع و تکمیلی برای حسابداری موجود در نسخه استاندارد و پیشرفته نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت است. با افزودن این زیرسیستم هیچگونه اختلالی در عملکرد و حسابداری فعلی دشت ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این زیرسیستم حسابداری فروشگاهی به شکلی ساده طراحی و تولید شده است که افراد عادی بدون آشنایی با اصول حسابداری بتوانند به راحتی با آن کار کرده و از تمامی امکانات آن برای انجام امور حسابداری پیشرفته فروشگاه خود بهره ببرند. برخی از امکاناتی که زیرسیستم حسابداری پیشرفته فروشگاهی دشت در اختیار مدیران فروشگاه‌ها می‌گذارد، شامل موارد ذیل است:

درخواست حسابداری پیشرفته فروشگاهی